Strategin för reformering av den offentliga förvaltningen

Strategin för den offentliga förvaltningen styr och stöder reformeringen av hela den offentliga förvaltningen under 2020-talet. En fungerande offentlig förvaltning är en väsentlig del av en fungerande demokrati och ett blomstrande välfärdssamhälle.

Den systematiska och målmedvetna reformeringen av förvaltningen som beskrivs i strategin leder till smidigare vardagsservice, bättre rättssäkerhet i samhället och nya möjligheter för företag och sammanslutningar.

Bekanta dig med bakgrunden för strategin
Gå framåt

Samhällslöfte

Den offentliga förvaltningen skapar en hållbar vardag i framtiden och ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer.

Läs mer om samhällslöftet
Gå framåt

Målet för 2030 är enligt strategin följande:
Den offentliga förvaltningen skapar hållbar välfärd i ett samhälle i omvälvning.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR FÖRVALTNINGEN 2030

grundar sig på relativt permanenta nordiska värderingar och på rättsstatsprincipen.

RIKTLINJERNA

är tolkningar av vad det innebär att uppnå målsättningarna inom den offentliga förvaltningen under 2020-talet.

Gå framåt

Målsättningar för förvaltningen 2030

Strategin för den offentliga förvaltningen skapar en gemensam riktning för reformeringen av förvaltningen under 2020-talet. Med hjälp av strategin kan den offentliga förvaltningen svara mot utmaningarna under årtiondet och trygga tillgången till service för enskilda och sammanslutningar. De skapar riktlinjer för omarbetningen av förvaltningen och samarbetet under det kommande årtiondet.

Bekanta dig med de sex målsättningarna
Gå framåt

Riktlinjerna
– så här reformerar vi
den offentliga förvaltningen
under 2020-talet

Riktlinjerna för verksamheten beskriver hur förvaltningen ska reformeras i praktiken. De är tolkningar av vad det innebär att uppnå målsättningarna inom den offentliga förvaltningen under 2020-talet.

Riktlinjerna är ett verktyg för den offentliga förvaltningens ledning, utvecklare och personal för att styra verksamheten och prioriteringarna. Med hjälp av dem skapar vi en fungerande och anpassningsbar offentlig förvaltning som förnyas enligt sin tid och är en attraktiv arbetsgivare.

Bekanta dig med de sju riktlinjerna
Gå framåt

Genomförande­programmet omsätter rekommendationerna i praktiken

Strategin genomförs på bred front inom den offentliga förvaltningen under hela 2020-talet. För att inleda genomförandet 2021–2022 bereder finansministeriet och Kommunförbundet ett genomförandeprogram tillsammans med intressentgrupperna. Genomförandeprogrammet uppdateras regelbundet och publiceras på adressen forvaltningsstrategin.fi.

En politisk av ministrar bestående ledningsgrupp för reformeringen av den offentliga förvaltningen följer upp genomförandet av strategin. Framstegen enligt strategin följs upp och utvärderas regelbundet i takt med att genomförandet framskrider och som helhet i slutet av 2022.