Dataskydd

Användning av kakor (cookies) på webbplatsen

Finansministeriet iakttar Cybersäkerhetscentrets rekommendationer i användningen av kakor. Cybersäkerhetscentret lyder under kommunikationsverket. Enligt rekommendationerna ska användaren ge sitt samtycke till att kakor lagras till exempel med hjälp av webbläsarens eller någon annan applikations inställningar.

Kakor på webbplatsen

Ministeriet använder vissa tekniska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen och dess distributionstjänst ska fungera och för att trygga informationssäkerheten. Tekniska kakor placeras alltid oberoende av webbläsarens inställningar för kakor. Kakorna används endast för åtgärder som är nödvändiga för att webbplatsen och webbtjänsten ska fungera. Kakorna används inte för att samla in personuppgifter.

Användaren kan kontrollera webbplatsens icke-nödvändiga kakor i webbläsarens inställningar. Om användaren blockerar kakor kan det påverka användarupplevelsen på webbplatsen, dock inte webbplatsens funktion. Icke-nödvändiga kakor är

  1. Analyskakor
  2. Sessionskakor.

Analyskakor

Analyskakorna för besöksstatistik samlar in allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen. Uppgifterna används för kvalitetskontroll och för att förbättra webbtjänsten. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Det samlas inte in uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Besökarnas IP-adresser anonymiseras, det vill säga förenklas till allmän nivå innan de behandlas.

Kakor för besöksstatistik kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. Om kakorna har blockerats, sparas endast uppgifterna under besöket och kakorna raderas när besöket avslutas. Kakor som är tillåtna i webbläsarens inställningar lagras högst i tre år. Uppgifter om besöksstatistiken lämnas inte ut till tredje part.

Sessionskakor

Sessionskakor, alltså kakor som lagras bara under ett enskilt besök, förbättrar användarupplevelsen på webbplatsen. Sessionskakor kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar.

  • Sessionens identifikationskod, lagras i en vecka.
  • Uppgift om att kakor är tillåtna, lagras i ett år.
  • Språkval, lagras under besöket på webbplatsen.
  • Datum och tidpunkt för sessionen, lagras under besöket på webbplatsen.

Anvisningar om hanteringen av kakor

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna finns på följande webbplatser:

Blockera och radera kakor

Datorns webbläsare

    Webbläsare för mobila apparater

    Mer information om dataskyddet