Riktlinje 1

Vi ordnar människoorienterade och mångsidig service.

Med människoorienterade och mångsidig service avses förutseende, effektiva tjänster som beaktar olika människors, företags och organisationers behov och situation. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med kunderna genom att identifiera olika livslopp, livsstilar och livssituationer och beaktar de språkliga rättigheterna. Vi säkerställer människoorienterade och jämlika tjänster i det allt mångsidigare samhället i hela Finland på ett ekonomiskt hållbart sätt genom att effektivt utnyttja information och digitalisering. Vi svarar för att de olika offentliga tjänsterna och förmånerna är lättillgängliga för kunderna samt begripliga, kompatibla, trygga och funktionssäkra.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs av förvaltningen åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi skapar tjänster kring olika händelser i livet och affärsverksamheten på ett förutseende och kunskapsbaserat sätt. Vi minskar behovet av att uträtta ärenden genom ökad automatisering.
  2. Vi använder digital information för att öka människornas och sammanslutningarnas möjligheter att hantera sina servicestigar och påverka dem.
  3. Vi stärker förvaltningens förmåga att identifiera och omforma de strukturer och processer som skapar ojämlikhet. Vi utvecklar bland annat språket och kommunikationen inom den offentliga förvaltningen så att den är lättare att förstå och stöder jämlikheten bättre.