Riktlinje 3

Vi bär vårt ansvar för att hejda och anpassa oss till klimatförändringen.

För att säkerställa rättvisan mellan generationerna och en trygg samhällsutveckling bör vi övergå till klimatneutralitet och verksamhet som respekterar biodiversiteten. Därför utvärderar vi de ekologiska konsekvenserna av reformer och beslut även inom de sektorer där det inte gjorts tidigare. Vi förbättrar klimatsmartheten i samhället och biodiversiteten till exempel genom information, incitament och mångsidig styrning samt genom att utnyttja ny teknik på ett intelligent sätt. Vi deltar aktivt i det internationella klimatarbetet.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi bedömer på ett mer omfattande och mångsidigt sätt konsekvenserna av beslut på förhand till exempel genom att systematiskt utnyttja digitaliseringen.
  2. Vi beaktar klimatkrisen och naturförlust i förvaltningens strategi- och budgetprocesser, så att miljömässigt hållbara verksamhetssätt främjar även den sociala och ekonomiska hållbarheten.
  3. Vi säkerställer att förvaltningsområdena och kommunerna får tillräckligt stöd för att bedöma miljökonsekvenserna. Vi utnyttjar modeller för ansvarsrapportering.