Riktlinje 7

Vi arbetar smidigt och utmanar oss själva.

En traditionell utgångspunkt för förvaltningen har varit att garantera stabilitet och förutsägbarhet, varför verksamhetsmetoderna till vissa delar är rigida. Som en följd av de snabba förändringarna i omvärlden måste vi dock uppdatera vårt kunnande och ta i bruk smidigare och flexiblare verksamhetsmetoder. Vi utvecklar förvaltningen genom att systematiskt utnyttja strategiska försök, flexibla processer och snabbt lärande mellan förvaltningens olika funktioner. Flexibilitet skapas till exempel genom att styrningsmekanismerna utnyttjas mångsidigare, bra personalpolitik, digitala lösningar lanseras, möjligheterna till ny teknik utforskas, effektivitetsbaserad reglering införs och snabba iterativa planeringsprocesser tas i bruk.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi planerar och organiserar verksamheten inom förvaltningen utifrån en bedömning av hur vi kan uppnå största möjliga effektivitet.
  2. Vi ökar förvaltningens färdigheter till systemiskt tänkande och granskning av funktioner samt kontinuerlig uppdatering av kunnandet.
  3. Vi stärker försökskulturen och färdigheterna att genomföra strategiska och praktiska försök. Vi inför smidiga och iterativa planeringsprocesser.