Samhällslöfte

Den offentliga förvaltningen förväntas arbeta för att skapa förutsättningar för ett bra liv för alla samt för att öka förtroendet för ett fungerande samhälle och en förvaltning som främjar demokratiskt fastställda mål.

Den offentliga förvaltningens samhällslöfte för 2020-talet svarar mot den offentliga förvaltningens syfte och stärker förtroendet för dess funktionsförmåga.

Genom att förnya förvaltningen i enlighet med gemensamma målsättningar och riktlinjer kan förvaltningen infria sitt löfte.

Löfte

Den offentliga förvaltningen skapar en hållbar vardag i framtiden och ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer.

Tillbaka till framsidan