Tillgänglighets­utlåtande för webb­platsen forvaltningsstrategin.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen forvaltningsstrategin.fi och det har utarbetats den 24 november 2020. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Den offentliga förvaltningens webbtjänster ska enligt lagen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Utlåtandet beskriver bristerna i webbplatsens tillgänglighet samt hur du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet.

Webb­platsens till­gänglighet

Webbplatsen forvaltningsstrategin.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De viktigaste bristerna i webbtjänsten beskrivs senare i detta utlåtande.

En extern tillgänglighetsrevision av webbplatsen gjordes i november 2020. Brister som konstaterades har korrigerats.

Tillgängligheten beaktas då eventuella nya egenskaper utvecklas.

Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan skicka din respons till e-postadressen valtiovarainministerio (at) vm.fi.

Du kan skicka din respons per e-post till e-postadressen som finns på sidan vm.fi/palaute. På sidan finns anvisningar om hur man ger feedback om tillgänglighet

Inne­håll eller funktioner som ännu inte är till­gängliga

Presentations­vy

På webbplatsen finns en separat presentationsvy där huvudlinjerna för innehållet kan presenteras för allmänheten i likhet med en PowerPoint-presentation. Presentationsvyn överensstämmer inte till alla delar med tillgänglighetsstandarderna, men allt innehåll finns tillgängligt på webbplatsen.

Har du lagt märke till några brister i till­gängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan skicka din respons till e-postadressen vm-viestinta (at) vm.fi.

Till­synen över till­gängligheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats tillganglighetskrav.fi finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

Till­syns­myndighetens kontakt­uppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbplats: tillganglighetskrav.fi
E-postadress: saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer (växel): 0295 016 000

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)